”Roadshow-20 – Digital verklighet”, torsdag 12/11, kl. 13:00 Region Väst

Roadshow -20, ett digitalt event för nya och befintliga medlemmar

Digital verklighet, det är temat för itSMF:s regionala roadshow nu i november!
Nuvarande situation i samhället gör att en fysisk roadshow, ett känt nätverksformat för itSMF:s medlemmar, har begränsande förutsättningar.
Vad gör vi då? Naturligtvis kör en digital variant som webinar.

PROGRAM – DIGITAL VERKLIGHET

Start – Kl 13.00: Intervju med Eleonore Hammare/itSMF ordförande och IT-chef Region Stockholm– ”Vad gick bra/mindre bra på distans 2020

Kl 13.30: Erik Westlund VGR*) – Digitalisering möjliggör ökat kundvärde

Kl 14.00: Paus

Kl 14.15: Ilkka Tähtinen/Qualisec **)”Digitalt Ledarskap” i praktiken

Kl 15.00: Styrelsen itSMF Väst med Peter Hero, Jenny Engelbrektsson, Charlotte Ljungblad och Anders Nygren – Digitala erfarenheter från 4 olika perspektiv (”ITIL 4 och automatisering”, ”Vad är Digitaliseringsmognad”, ”Digitalisering av en traditionell bransch” och ”Kunskap och utveckling på distans”

Kl 15.30: Slut

Roadshowen är gratis för både medlemmar och ickemedlemmar, oavsett vad det står på anmälan!

LÄNK TILL ROADSHOWEN:

https://zoom.us/j/97040202806?pwd=LzJyZkttaXp2QnU0alFwMExHWWpjQT09
Meeting ID: 970 4020 2806
Passcode: 416802

Välkommen
itSMF Sweden

*)Erik Westlund, Digitalisering möjliggör ökat kundvärde

Erik är enhetschef Service Desk hos Västra Götalandsregionen
Erik har arbetat inom IT i över 20 år och som ledare inom ITSM området under de senaste 10 åren.

**) Ilkka Tähtinen, Digitalt Ledarskap


Ilkka Tähtinen kommer att berätta om grunderna inom ”Digitalt Ledarskap” samt att gå igenom hur du som ledare kommer igång med ”Digitalt Ledarskap”. Ilkka kommer också presentera vilka verktyg som behövs för att arbeta effektivt med målstyrning, ledning samt kommunikation. Metodiken kan med fördel användas i agile och ITIL relaterad förändringsledning.

”Digitalt Ledarskap” är en metod som inkluderar allt som krävs för att lyckas som digital ledare.
För att lyckas krävs en total enighet inom organisation om hur vi tillsammans arbetar digitalt och att man är överens om vilka ansvar som var och en har. Detta skrivs ner i ett gemensam policydokument som finns som färdig mall. Metoden beskriver också de lämpligaste verktygen och hur man använder dem på bästa sätt tillsammans. Oftast handlar det om att utnyttja de verktyg som man redan har, möjligen kompletterat med något nytt verktyg för att skapa tydlighet.
Om man tar för enkelt på att övergå till att arbeta digitalt är risken stor att misslyckas med att få organisationen att fungera optimalt. Om man däremot lyckas få alla att arbeta på samma sätt digitalt, är effektivitetsvinsterna stora. Den tid som chefen och ledaren vinner kan nu läggas på att vara ”ledare på riktigt” vilket i sin tur bidrar till ökad motivation och trivsel i organisationen.
Ilkka Tähtinen driver företaget Qualisec AB och har lång praktiskt erfarenhet av ”Digitalt Ledarskap” genom rollerna som chef och som konsult inom förändringsledning.