Roadshow’21 – Stockholm

Om du deltar digitalt/online så gör du det via denna länk:

 https://welcome.meetappevent.com/itsmf-events?eventid=701752&eventcode=roadshow21
Ange din e-postadress och anslut!

 

 

I år kommer det att bli ett turnerande hybridevent. Du kan delta på plats alternativt så går det även bra att delta online.

Anmäl dig här till Stockholm på plats eller online samt online till de övriga orterna. Vi avslutar med lunch 12:00. Det är kostnadsfritt att delta och lunchen ingår.

Stockholm

Datum: 11/11
Tid: 09:30-12:00
Plats: The Park Södermalm, Magnus Ladulåsgatan 1

Gäster/Talare

Malin Wester – Region Stockholm

Så skapar vi ”Värde” inom Region Stockholm

Malin Wester arbetar på Region Stockholm som chef för Processledning på Serviceförvaltningen sedan 2018. Malin har en lång bakgrund inom IT där hon främst har arbetat med ledarskap som chef men också med implementeringen av ITIL-processer både lokalt och globalt. Innan Malin kom till Region Stockholm arbetade hon på bla Compaq, HP och Tieto som extern leverantör. ”-Det är både kul och spännande att numera vara intern leverantör där jag lär mig väldigt mycket nytt men där jag också har stor användning av mina samlade erfarenheter”.

 

Jan Akalla – Efftre

IT Service Management vid outsourcing

Jan Akalla är konsult från Efftre, och har arbetat med IT Service Management i gränslandet mellan teknik, processer och människor i drygt 25 år. Jan kommer att beskriva erfarenheter från att använda ITIL tillsammans med Service Integration & Management (SIAM) för att etablera samverkan med externa leverantörer, och vad det ställer för krav på personal och arbetskultur.

 

 

 

ITIL in the modern world

ITIL 4 är ett nytt avstamp för att ytterligare kunna utöka sin värdeleveranser och vara en konkurrenskraftig leverantör även i framtiden.

– Introduktion till ITIL4
– Utmaningar
– Kurser och väg framåt

 

Anders Brunberg, Bita Service Management AB, har varit verksam inom IT Service Management (tjänstebaserad IT-leverans) området sedan 2001 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom området.

 

 

 

David Nyman, Aim 4 Knowledge AB, har under närmare 25 år arbetat som konsult och utbildare inom IT-styrning och IT-ledning och är certifierad att hålla alla tillgängliga utbildningar i ITIL 4.

 

 

 


Övriga orter

Borås – 9/11 09:30-12:00
Sundsvall – 10/11 09:30-12:00
Malmö – 12/11 09:30-12:00


Partners/Sponsorer