Service Automation – inte bara teknik. Frukostseminarium 29 april

Service Automation – inte bara teknik

Denna kunskapsfrukost kommer att fokusera vad ”Service Automation” verkligen innebär, och vad som krävs för att lyckas. Vi kommer att prata grundläggande teknik och teknik i framkant som AI, RPA och röstsyntes. Men det finns flera andra frågeställningar som kommer att beröras, till exempel hur hanterar vi processer och agila arbetssätt i en allt mer digitaliserad verklighet som utförs på distans?

Vi kommer även diskutera vikten av att ha rätt organisation och rätt resurser för att lyckas att tillhandahålla tjänster på ett effektivt sätt, samtidigt som man bibehåller hög kvalitet och servicenivå.

Kunskapsfrukosten hålls av Nyangsarang Jobe King, konsult på BiTA, och Peter Hero, ansvarig för BiTA:s dotterföretag Support Services Institute. Båda har lång erfarenhet av förändringsarbete och ledarskap inom kundservice och support, både inom privat och offentlig sektor.

Datum: 29 april
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.

Program:
08:00 Seminarium ”Service Automation – inte bara teknik”
08:45 Seminariet avslutas

Seminariet är kostnadsfritt!

Välkomna!

Länk till BiTA:s anmälan: https://www.bita.eu/event/331/deltagaranmalan