Utvecklingsgrupp Release Management

Plötsligt händer det!
Utvecklingsgrupp Release Management –
Start 16 januari 2023

Nu startar itSMF upp utvecklingsgrupper där du kan samverka, utvecklas och nätverka med andra som också jobbar inom utvecklingsgruppens område. Först ut är en grupp som går under arbetsnamnet Release management.

Vad är fokus för denna grupp?

Syftet med gruppen är givetvis först och främst att utbyta erfarenheter och kompetens och tillsammans utveckla området runt release management med praktisk erfarenhet och empiri. Men även att synliggöra vad Release management och närliggande aktiviteter är,
t ex:

 • Teknik och ramverk
  • Verktyg och aktiviteter, från utveckling till produktionsmiljö
   • CI/CD, Deployment tools, test
  • Vilka ramverk stödjer området (DevOps, ITIL, Agile, Cobit m fl )
 • Förändringshantering och värderealisering
  • Användarutbildning, förändringsstöd
  • Överlämning till ordinarie drift, support och förvaltning
  • Kommunikation och dokumentation

…och allt annat inom området som gruppen vill utveckla eller utvecklas inom. Några exempel på frågeställningar skulle kunna vara:

 • Hur samverkar CI/CD med styrda utrullningssystem (t ex SCCM) finns det beröringspunkter eller lever de var sina liv? Hur skapar man synergier?
 • Hantering av utbildning och förändringshantering vid automatiserad release?
 • Spårbarhet och säkerhet i releasekedjan? Skydd av kod, data, binär ”in transit” vid en release?
 • Samverkan mellan praktiker/discipliner i DevOps, ITIL, agile etc? Är det den ena eller andra?
 • Governance i automatiserad utrullning? Dokumentationsbehov och EA frågor?
 • Tester i utrullningskedjan – från kodtester till acceptanskriterier för genomförd Release?

Exempel på resultat för gruppen kan till exempel vara att beskriva en framgångshistoria, skriva ett white paper, publicera ett gemensamt inlägg på itSMF sida/Linkedin etc. Gruppen bör formulera sitt eget mål för detta vid uppstarten. Gruppen kan också ha möjligheten att presentera sina resultat och lärdomar på event som arrangeras av itSMF, t ex roadshow, frukostmöten, itSMF Expo.

itSMF och BiTA stödjer uppstarten av denna grupp och tanken är att gruppen sedan själva driver arbetet vidare utan direkt stöd av extern facilitator. itSMF stöttar självklart fortsatt med t ex utskick, publicering av resultat, uppläggning i eventkalender.

Intressant!! När startar det upp?

Det är satt en preliminär uppstart (digitalt, Zoom) av denna utvecklingsgrupp till den
16 januari 2023, kl. 16:00 – 18:00.

Anmälan görs via itSMF’s hemsida och du får när du anmält dig mer detaljer om länk till mötet etc.

Men bara Release…?

Nej, nej!
Vi börjar med denna utvecklingsgrupp då en mindre grupp efterfrågat att kunna träffas och utbyta erfarenheter och kunskap i detta område. När det dyker upp intresse att skapa utvecklingsgrupper kring andra områden och itSMF får kännedom om det så kommer vi att hjälpa till att starta upp ytterligare grupper.

Så håll ett öga på hemsidan efter nyheter!