Vad säger våra organisationer om IT-styrning? Del 1

Välkommen till en allmän genomgång av den undersökning om IT-styrning i Sverige som itSMF har genomfört!

Onsdag den 6 maj kl.10.00-11.00 är du välkommen till ett digitalt möte då vi redogör för resultatet av undersökningen som genomfördes tidigare i år av itSMF.

Under perioden 12 januari-24 februari 2020 genomförde itSMF en undersökning med syfte att får en nulägesanalys av hur det ser ut med vår IT-styrning i företagen.
Syftet var att få en sammanfattande bild av hur synen är på digitaliseringsfrågor, innovation, metoder, modeller, kostnader, nyttor, etc. Vi skickade enkäten till drygt 4000 företag med minst 50 anställda och riktade enkäten till de som har beslutsfattande roller inom IT.

Nu har vi sammanställt resultatet och bjuder in dig som medlem att ta del av en presentation av resultatet.

Någon dag innan mötet skickas uppgifter om hur du loggar in på mötet

Välkommen den 6 maj!