Vad säger våra organisationer om IT-styrning? Del 2

Välkommen till en mer ämnesfokuserad genomgång av den undersökning om IT-styrning i Sverige som itSMF har genomfört!

Onsdag den 20 maj kl. 11.00-12.00 är du välkommen till ett digitalt möte då vi redogör för några utvalda områden från undersökningen som har genomförts av itSMF med syfte att få en nulägesanalys av hur det ser ut med IT-styrning i Sveriges olika organisationer.
Det här webbmötet är att betrakta som fortsättning på den genomgång som vi har den 6 maj.

Under perioden 12 januari-24 februari 2020 genomförde itSMF en undersökning för att få en nulägesanalys av hur det ser ut med IT-styrning i företagen. Syftet var att få en sammanfattande bild av hur synen är på digitaliseringsfrågor, innovation, metoder, modeller, kostnader, nyttor, etc.

Den 6 maj presenterade vi resultatet från undersökningen och här har du möjlighet att ta del av en fördjupning med reflektioner inom vissa utvalda områden utifrån resultatet.
Se gärna en videoinspelning från presentationen i vårt Filarkiv/Endast för medlemmar.

Någon dag innan mötet skickas uppgifter om hur du loggar in på mötet.

Välkommen den 20 maj!