Webinar om standarder inom IT-området

Välkommen till ett webinar om standarder inom IT-området!

Onsdag den 19 augusti kl.13.00 har du möjlighet att ta del av information om och ha en dialog med expertis inom området standardisering och IT.

Standardisering inom IT-området tillskrivs allt större betydelse i takt med att IT får en viktigare roll i vårt samhälle. Digitalisering och tjänsteutveckling förenklas genom att leverantörer och konsumenter av IT kan utgå från och använda sig av standarder. Samtidigt finns det många områden där standardutvecklingen ännu inte kommit så långt eller där existerande standarder inte är kända för många potentiella användare.

itSMF:s styrelseledamot Anders Kingstedt (Mjukvarukraft) har varit engagerad i standardutveckling på nationell och internationell nivå i över 10 år. Här får du lyssna till Anders som berättar om drivkrafter och motiv för standarder, hur man kan engagera sig i standardutveckling, vilka standarder som finns inom området livscykelhållning och styrning av IT-resurser och svarar på dina frågor.

Mötet sker via Zoom och länk skickas ut till deltagarna någon dag innan webinaret äger rum.

Välkommen att anmäla dig!