22 maj 2024

Föreläsningen AI och innovation i praktiken och ”ITIL-barometern” är inställd

Inställd föreläsning

Tyvärr har vi för få deltagare på plats den 22 maj för att kunna genomföra vårt event och föredrag som planerat.
Vi planerar att flytta fram detta föredrag till oktober då vi tror att förutsättningarna är bättre.

 

 

Tema: AI och innovation i praktiken!
Nu går vi vidare och tar AI och automation ett steg framåt genom att lyfta upp praktiska exempel.

Onsdag den 22 maj får vi möjligheten att lyssna till Dácil Hernández från Stena Group IT som håller ett föredrag utifrån praktikfall och hur vi kan nyttja den nya tekniken på bästa sätt.

Efter föredraget lyfter vi praktiska frågeställningar kring utvecklingen av ITIL 4 och  vi kommer att köra en ”ITIL-barometer” på plats med hjälp av Mentimeter.

Frågeställningar som vi kommer att utgå från är: hur långt har vi som deltar kommit, vad fungerar bra och vad fungera mindre bra kring arbetet med processer, arbetsmetoder och ITIL?

Dácil Hernández arbetar idag som “Head of Business Solutions” på Stena Group IT med frågor som hur Stena ska få mest nytta av moderna AI-tjänster och hur de tar tillvara på den snabba utvecklingen i det dagliga arbetet inom koncernen. Utgångsläget är att att leda arbetet och nå framgång genom innovation och alla medarbetares kunskaper och engagemang kommer att bidra till både ökad konkurrenskraft och att det blir en bättre arbetsplats att arbeta och utvecklas på.

Dácil som har internationell erfarenhet inom AI och innovation och kommer att berätta om sina visioner på Stena Group IT. Hon har 20 års erfarenhet av strategiskt ledarskap och en djupt rotad passion för dataanalys. Dácil drivs av potentialen att genomföra förändring och innovation med fokus på omvandlingen av konceptuella idéer till praktiska resultat. I sitt dagliga arbete inom Stena vill hon skapa tillväxt genom att utnyttja agila metoder och de senaste innovationerna för att skapa nya värden och framgång.

Plats:

Föreläsningen är inställd

Tidpunkt:

Onsdag den 22 maj
Kl. 15.00 – 17.00 –  Föredraget pågår mellan kl.15.00-16.00 och efter det sker dialog och undersökning via Mentimeter.

Kl. 17.00 – 19.30 – Mingel och AW med dryck och tilltugg.

Eventet är kostnadsfritt!

Om du vill delta på distans, anmäl dig via formuläret som vanligt men skicka också ett mail för att meddela oss detta via members@itsmf.se !

Frågor eller annat, kontakta peter.hero@supportinst.se

Varmt välkommen!

itSMF Väst

Kontakt: info@itsmf.se