20 november 2024

Aktivitet i Region Norr – save the date

Onsdag den 20 november kl. 15.00-16:30 träffas vi i Region Norrs regi och gör något trevligt.

Exakt vad och var återkommer vi till men boka in dagen redan nu!

Kontakt: info@itsmf.se