26 september 2024

Aktivitet i Region Norr – save the date

Torsdag den 26 september kl. 15.00-16:30 träffas vi i Region Norrs regi och gör något trevligt.

Exakt vad och var återkommer vi till, men boka in dagen redan nu!

Kontakt: info@itsmf.se