Loading...
itSMF’s regioner 2024-01-17T15:00:05+02:00

itSMF’s regioner

itSMF har fyra väl etablerade regionala nätverk; en i Malmö (Region Syd), en i Göteborg (Region Väst), en i Stockholm (Region Öst) och en i Sundsvall (Region Norr). Under kalendariet finns information om när möten hålls och dess innehåll.
Är Du intresserad av delta aktivt i någon av dessa grupper är Du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till någon kontaktperson som anges i kalendariet för de aktuella arrangemangen. itSMF Sweden välkomnar alla kontakter med medlemmarna och är dessutom intresserad av att komma i kontakt med er som är intresserade av att arbeta ideellt för föreningen och hjälpa till att sprida verksamheten.

Styrgruppen för Region Norr består av följande personer som du är välkommen att kontakta om du har frågor eller önskemål:

Styrgrupp Region Öst

Region Öst har sedan hösten 2023 en ny styrgrupp på plats och den består av:

  • Mimi Horneman, Regeringskansliet
    mimi.horneman@regeringskansliet.se
  • Ska kompletteras med ytterligare två namn

I regionen ingår bl a Stockholm, Mälardalen, Uppsala mm.

Styrgruppen för Region Väst består av:

Nätverk Syd skall verka för kunskaps och erfarenhets utbyte mellan medlemmar i regionen södra Sverige och att samarbeta med andra itSMF föreningar. Vi skall skapa aktiviteter som sprider kunskap om IT Service Management, ISO 20000 samt ITIL som en ”best practice” och kvalitetsverktyg på ett lätthanterligt sätt för stora såväl som små organisationer.

Vi har sedan flera år tillbaka arrangerat erfarenhetsutbyte som CoachRing. Ni som medlemmar är välkomna att delta eller driva en egen CoachRing. Hör av dig till styrgruppen för mer information och stöd.

Regionens styrgrupp består av: