Loading...
itSMF’s regioner 2023-11-20T09:58:15+02:00

itSMF’s regioner

itSMF har fyra väl etablerade regionala nätverk; en i Malmö (Region Syd), en i Göteborg (Region Väst), en i Stockholm (Region Öst) och en i Sundsvall (Region Norr). Under kalendariet finns information om när möten hålls och dess innehåll.
Är Du intresserad av delta aktivt i någon av dessa grupper är Du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till någon kontaktperson som anges i kalendariet för de aktuella arrangemangen. itSMF Sweden välkomnar alla kontakter med medlemmarna och är dessutom intresserad av att komma i kontakt med er som är intresserade av att arbeta ideellt för föreningen och hjälpa till att sprida verksamheten.

Styrgruppen för Region Norr består av följande personer som du är välkommen att kontakta om du har frågor eller önskemål:

Medlemmar till styrgrupp öst – efterlysning

Vi har i region öst tyvärr lite brist på medlemmar i styrgruppen, detta är inte ovanligt att det händer ibland då vi ibland gör ändringar i våra karriärer och behöver prioritera om vår tid. Vår representanter i Öst har råkat ut för detta just nu och behöver prioritera sina yrkesliv mer och vi behöver därför förstärkning i region öst.

Q: Vad omfattar region Öst?
A: I regionen ingår bl a Stockholm, Mälardalen, Uppsala mm. Vi har inte satt hårda gränser för de olika regionerna utan det bygger på intresse och gemensamma intressen. Norrköping, Örebro, Gotland är ytterligare platser som naturligt räknas till öst.

Q: Vad innebär det att delta i en styrgrupp?
A: Som medlem i en regionstyrgrupp hjälps man åt med att hålla ihop regionens aktiviteter och lokala intressen, självklart med stöd av både styrelse och övriga regioner.

Q: Vad konkret göra man då?
A: T ex att arrangera ett frukostmöte, itSMF kansli kan hjälpa till med utskick och ev. anmälan men man behöver hitta en bra lokal och bjuda in någon som kanske kan prata lite om något intressant området. Vi har många inom itSMF som gjort detta så det är bara att be om råd så hjälps vi åt.

Q: Får man någon ersättning om man deltar i en styrgrupp?
A: Nix, itSMF är en ideell förening där vi bidrar med lite tid och engagemang och får tillbaka kunskap, nätverk, glädje, erfarenheter etc.

Meddela intresse till Leif Andersson eller Peter Stjernström

Styrgruppen för Region Väst består av:

Nätverk Syd skall verka för kunskaps och erfarenhets utbyte mellan medlemmar i regionen södra Sverige och att samarbeta med andra itSMF föreningar. Vi skall skapa aktiviteter som sprider kunskap om IT Service Management, ISO 20000 samt ITIL som en ”best practice” och kvalitetsverktyg på ett lätthanterligt sätt för stora såväl som små organisationer.

Vi har sedan flera år tillbaka arrangerat erfarenhetsutbyte som CoachRing. Ni som medlemmar är välkomna att delta eller driva en egen CoachRing. Hör av dig till styrgruppen för mer information och stöd.

Regionens styrgrupp består av: