Kontakta oss

Styrelsens arbete baseras på föreningens stadgar och arbetsordning. Detta innebär bland annat att styrelsen ska bestå av fyra formella roller; ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Utöver dessa roller har styrelsen delat upp arbetet inom specifika ansvarsområden. Styrelsen valdes vid föreningens årsmöte den 17 april 2024.

Nedan följer en kort presentation av styrelsen för itSMF Sweden samt av föreningens kansliansvarige:

Eleonore Hammare

Ordförande

Email:

eleonore.hammare@gmail.com

Fredrik Holmqvist

Ledamot

Email:

Fholmqvi@hotmail.com

Kristina Thyrsson

Ledamot

Email:

kristina.thyrsson@gmail.com

Christer Sundbom

itSMF kansli

Email:

members@itsmf.se

Daniel Arvidsson

Ledamot

Email:

danarv97@gmail.com

Mia Söderbärj

Ledamot

Email:

mia.soderbarj@su.se

David Nyman

Kassör

Email:

david.nyman@aim4knowledge.com

Leif Andersson

vice ordförande

Email:

leif@illumineight.se