Loading...
Förmåner och priser 2019-03-12T12:11:35+02:00

Förmåner & priser

Förmåner som medlem i itSMF

  1. Rabatterat deltagande på den årliga itSMF Expo konferensen, Sveriges största och viktigaste konferens inom områdena Service Management  och IT-Styrning (se mer här LÄNK)
  2. Rabatterat och oftast gratis deltagande på itSMF Roadshow, den årliga och landsomfattande konferensen som tar upp aktuella frågor inom områdena Service Management och IT-Styrning
  3.  Deltagande på övriga nätverks-, informations-  och erfarenhetsevent (ex. morgonmöten,
    frukostmöten). Oftast är dessa event gratis för våra medlemmar!
  4. Möjlighet att deltaga i Coachringaktiviteter
  5. Möjlighet att deltaga i vårt Mentorsskapsprogram (se mer här LÄNK)
  6. Rabatterat deltagande på konferenser från våra samarbetspartners
  7. Rabatt vid köp av böcker
  8. Tillgång till ”endast för medlemmar dokument” i vårt filarkiv ex. talarpresentationer från våra event
  9.  itSMF kan förmedla kontakt med övriga medlemmar för erfarenhetsutbyte
  10. Möjlighet att bidra i arbetet med ITSM “best practice”
  11. Möjlighet att utnyttja de förmåner som våra företagsmedlemmar erbjuder (se mer här LÄNK)
  12.  Medlemsmail med nyheter och information om vad som är på gång

Typer av medlemskap och priser

OBS! Alla servicepriser är exkl moms och gäller för ett medlemskap under ett års tid (12 mån).

Kategori Kriterier Årlig serviceavgift Förmåner (se ovan)
Individuell
Enstaka namngiven person (t.ex. från en användarorganisation, eller en oberoende konsult/utbildare). Ej överförbar.
970 kr
1-12
Företag-5
Företag/Organisation med upp till 5 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
4300 kr
1-12
Företag-10
Företag/Organisation med upp till 10 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
7100 kr
1-12
Företag-25
Företag/Organisation med upp till 25 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
16600 kr
1-12
Företag-50
Företag/Organisation med upp till 50 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
23700 kr
1-12
Företag-75
Företag/Organisation med upp till 75 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
29000 kr
1-12
Företag-100
Företag/Organisation med upp till 100 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
37500 kr
1-12
Guld
Företag eller leverantör som önskar sponsra en årlig itSMF SE aktivitet. (3 olika sponsringsalternativ, se nedan).
70000 kr
1-12
Filial
Kompletterande organisation med vilken itSMF har ömsesidiga överenskommelser med.
0 kr
Enligt överenskommelse
Global
Globalt medlemskap som omfattar all personal världen över.
85000 kr
1-12
Studentmedlemskap
Enstaka namngiven person (student) som kan uppvisa ”studentintyg”
Gratis