Loading...
Medlemsnytta och priser 2019-06-28T06:35:41+02:00

Medlemsnytta & priser
(fastställda vid årsmöte 2019)

Medlemsnytta för dig som är medlem i itSMF

  1. Rabatterat deltagande på den årliga itSMF Expo konferensen, Sveriges största och viktigaste konferens inom områdena Service Management  och IT-Styrning (se mer här LÄNK)
  2. Rabatterat och oftast gratis deltagande på itSMF Roadshow, den årliga och landsomfattande konferensen som tar upp aktuella frågor inom områdena Service Management och IT-Styrning
  3.  Deltagande på övriga nätverks-, informations-  och erfarenhetsevent (ex. morgonmöten,
    frukostmöten). Oftast är dessa event gratis för våra medlemmar!
  4. Möjlighet att deltaga i Coachringaktiviteter
  5. Möjlighet att deltaga i vårt Mentorsskapsprogram (se mer här LÄNK)
  6. Rabatterat deltagande på konferenser från våra samarbetspartners
  7. Rabatt vid köp av böcker
  8. Tillgång till ”endast för medlemmar dokument” i vårt filarkiv ex. talarpresentationer från våra event
  9.  itSMF kan förmedla kontakt med övriga medlemmar för erfarenhetsutbyte
  10. Möjlighet att bidra i arbetet med ITSM “best practice”
  11. Möjlighet att utnyttja de förmåner som våra företagsmedlemmar erbjuder (se mer här LÄNK)
  12.  Medlemsmail med nyheter och information om vad som är på gång

Typer av medlemskap och priser

OBS! Alla servicepriser är exkl moms och gäller för ett medlemskap under ett års tid (12 mån).

Kategori Kriterier Årlig serviceavgift Förmåner (se ovan)
Individuell
Enstaka namngiven person (t.ex. från en användarorganisation, eller en oberoende konsult/utbildare). Ej överförbar.
1 070 kr
1-12
Företag-5
Företag/Organisation med upp till 5 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
4 700 kr
1-12
Företag-10
Företag/Organisation med upp till 10 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
7 800 kr
1-12
Företag-25
Företag/Organisation med upp till 25 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
18 300 kr
1-12
Företag-50
Företag/Organisation med upp till 50 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
26 100 kr
1-12
Företag-75
Företag/Organisation med upp till 75 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
31 900 kr
1-12
Företag-100
Företag/Organisation med upp till 100 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
37 500 kr
1-12
Guld
Företag eller leverantör som önskar sponsra en årlig itSMF SE aktivitet. (3 olika sponsringsalternativ, se nedan).
70 000 kr
1-12
Filial
Kompletterande organisation med vilken itSMF har ömsesidiga överenskommelser med.
0 kr
Enligt överenskommelse
Global
Globalt medlemskap som omfattar all personal världen över.
85000 kr
1-12
Studentmedlemskap
Enstaka namngiven person (student) som kan uppvisa ”studentintyg”
Gratis