Loading...
ITSMF Sweden 2023-08-11T15:45:57+02:00

itsmfsweden

itSMF Sweden

Vad är itSMF?

Vi är en ideell förening som ägs och drivs av våra medlemmarna, helt utan vinstintressen.

Hur länge har vi funnits?
Den svenska avdelningen av itSMF har funnits sedan det konstituerande årsmötet 21 november 2002. itSMF Sweden är medlem (chapter) i itSMF International som bedrivit verksamhet sedan 1991. itSMF tillhandahåller ett världsomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket.

Vad får du som medlem i itSMF Sverige?

Genom att ansluta dig och medverka i vårt nätverk kan du ta del av erfarenheter från likasinnade, utbyta idéer och lösningar och hålla dig informerad om den senaste teknologiutvecklingen och delta på alla våra events. Se även våra förmåner och priser!

itSMF arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management. Vi jobbar även med att befrämja kontakter mellan våra medlemmar för erfarenhetsutbyte. Främst genom frukost- och/eller lunchmöten och konferenser.

Varför behöver företag och organisationer itSMF?

Verksamheter blir alltmer beroende av informations- och kommunikationsteknik för att skapa, producera, sälja, leverera samt serva sin marknad. IT Service Management är oljan som håller detta maskineri igång.

itSMF bidrar till att du får del av det senaste inom område IT service Management och vår målsättning är att öka kunskapen och sprida erfarenhet om hur verksamheter kan effektivisera och sänka kostnaderna genom olika modeller, metoder och arbetssätt inom ITSM-området!

Organisation och arbetsformer

Arbetsformer

itSMF Sweden arbetar på flera fronter. Vi leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, varav en ordförande och administreras genom  ett kansli med en person som är deltidsanställd. På kansliet hanteras all löpande verksamhet såsom ekonomi, fakturering och medlemshantering.
Styrelsens roll är att:

  • Årligen upprätta verksamhetsplan och budget och få formellt godkännande av årsmötet.
  • Säkerställa att itSMF Sweden följer budget, verksamhetsplanens mål och strategier
  • Säkerställa att itSMF Sweden följer itSMF Internationals stadgar

I styrelsen har vi delat upp ansvaret mellan oss. Längre ner under organsiation finns styrelsens ansvarsområden mer i detalj beskrivna.
itSMF Sweden består även av regionala nätverk, som främst arrangerar lokala event.

Regional verksamhet

Det är en uttalad ambition hos itSMF Sweden att sprida best practice till hela landet och att ha en stark lokal förankring.

itSMF har fyra väl etablerade regionala nätverk; en i Malmö, en i Göteborg, en i Stockholm och en i Sundsvall. Under kalendariet finns information om när möten/event hålls och dess innehåll.

Är du intresserad av delta aktivt i någon av dessa grupper är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till någon kontaktperson som anges i kalendariet för de aktuella arrangemangen.
itSMF Sweden välkomnar alla kontakter med medlemmarna och är dessutom intresserad av att komma i kontakt med er som är intresserade av att arbeta ideelt för föreningen och hjälpa till att sprida verksamheten.

Information om hur Du kontaktar styrelse och kansli finner Du genom att välja itSMF Sweden – Kontakta oss i menyn ovan.

Norden

För närvarande finns en arbetsgrupp som studerar möjligheterna till ett större utbyte mellan de nordiska länderna. Dels ger det lite mer tyngd åt diskussionerna i det internationella forumet för de, oftast lite mindre, företagen och organisationerna som finns i norden. Men det främsta syftet är att öka utbytet mellan länderna genom gemensamma konferenser.

Styrelsens ansvarsroller

Nuvarande styrelsemedlemmar och deras ansvarsområde hittar du under Kontakta oss.

Varför bli medlem i itSMF Sweden?

itSMF tillhandahåller ett värlsdomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket och genom att ansluta sig och medverka kan man ta del av erfarenheter från likasinnade, utbyta ideer och lösningar och hålla sig informerad om den senast teknologi utvecklingen.

Medlemsförmåner:

Se våra Förmåner och Priser här (LÄNK)

Är du intresserad av att delta i den här sortens nätverk, med alla dess aktiviteter, så är ett medlemskap i itSMF Sweden definitivt någonting för dig.

Är Du intresserad av delta aktivt inom itSMF Sweden?

Hör av dig till någon i vår styrelse.

itSMF Sweden välkomnar alla kontakter med medlemmarna och är dessutom intresserad av att komma i kontakt med er som är intresserade av att arbeta ideelt för föreningen och hjälpa till med att sprida verksamheten.