18 april 2024

Fokus och riktning för överlevnad i en oförutsägbar värld

Välkommen på nätverksträff i Region Öst

Fokus och riktning för överlevnad i en oförutsägbar värld!

Inre och yttre effektivitet är två nycklar för att kunna behålla fokus på konkurrenskraft, affärsmässighet och kostnadseffektiv verksamhet. Vi måste kunna visa på tydligt kundvärde i alla vi gör, samtidigt som vi skapar hög effektivitet internt genom ordning och reda, enkla strukturer och bra kultur.

Med AI som verktyg kan mycket av det som sägs ovan åstadkommas där det gäller att snabbt komma ur startblocken och använda enkla anpassningar och utvecklingsinitiativ för att åstadkomma förändring i det lilla. Man har inte tid att utreda, undersöka och bearbeta saker och ting, utan behöver vara mer snabbfotad.

Att utveckla sin innovationsförmåga blir viktigt för att få framdrift i utvecklingen av nya tjänster och produkter mha av AI. Innovationsförmågan och möjligheten att kunna ta tillvara på all förändringskraft som finns i organisationen kommer att vara avgörande för hur väl man lyckas i långa loppet.

Genom att bygga och arbeta i Smarta team där 1+1 blir 3 då människor och medarbetare utvecklar och innoverar tillsammans effektiviserar och vitaliserar organisationer. Med gemensamt fokus, gemensamma mål, samverkan, arbete i korta cykler och stark psykologisk trygghet skapas en drivkraft i organisationen som kan göra underverk, och det med befintlig personal.”

Vid nätverksträffen får du möjligheten att träffa Ulf Myrberg som grundat konsult och utbildningsföretaget Bita. Vi lyssnar och för en dialog tillsammans kring utvecklingshastigheten i företagande och  innovationsförmåga inom organisationen.

itSMF bjuder på eftermiddags fika i samband med nätverksträffen.

När: torsdagen den 18  april, klockan 13.30-14.3.0

Var: Piperska muren (i anslutning till Expo’24

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mimi.horneman@regeringskansliet.se

Välkommen hälsar itSMF Region Östs styrgrupp!

Kontakt: info@itsmf.se