itSMF:s regioner

itSMF har fyra etablerade regionala nätverk. Vi finns i följande regioner: Malmö (Region Syd), Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Sundsvall (Region Norr). Regionerna genomför lokala aktiviteter under året och du hittar information om aktiviteterna under aktiviteter.

Är du intresserad av att delta aktivt i någon av dessa grupper är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till någon av de regionala styrgrupperna. itSMF Sweden välkomnar alla kontakter med dig som medlem och vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som är intresserad av att arbeta ideellt för föreningen och hjälpa till att sprida verksamheten.

Region Norr

Styrgruppen för Region Norr består av följande personer:

Jan Rikner, Bolagsverket, Ordförande

jan.rikner@bolagsverket.se

Linnea Skoog-Öberg, Försäkringskassan

linnea.skoog.oberg@forsakringskassan.se

Roger Sundin, Försäkringskassan

roger.sundin@forsakringskassan.se

Ulla Lundqvist, CSN

ulla.lundqvist@csn.se

Mikael Gustavsson

mikael.gustavsson@gdm.se

Region Väst

Styrgruppen för Region Väst består av följande personer:

Peter Hero, Ordförande

peter.hero@supportinst.se

Jenny Engelbrektsson, Medlemsansvarig

jenny.engelbrektsson@dirsys.com

Satu Oinas

satu.oinas@zeppelin.com

Region Syd

Styrgruppen för Region Syd består av följande personer:

Johan Hansson, Ordförande

johan.hansson@synerity.se

John Wallhoff

john.wallhoff@scilani.se

Helene Claesson

helene.Claesson@sofigate.com

 

Region Öst

Styrgruppen för Region Öst består av följande personer:

Mimi Horneman, Ordförande

mimi.horneman@regeringskansliet.se

Sofia Tingåker

sofia.tingaker@regeringskansliet.se

Felix Kungberg

felix.kungberg@bita.eu