Loading...

itSMF International

ITSM är mer än ITIL, det är mer än IT-hantering, supportorganisering eller service desk.
ITSM omfattar helheten, att säkerställa leverans av IT-tjänster på ett välorganiserat sätt. Utvecklingen av metoder och modeller pågår ständigt och det går trender i vilka metoder som är populära och moderna och det finns andra som betraktas som omoderna och ”ute”.
itSMF:s fokus är att bidra till utvecklingen av arbetssätt som fungerar. Det betyder att vi också ständigt ska utveckla oss som nätverk. itSMF är en del av itSMF International och det finns en ny vision framarbetad för itSMF International.
Det handlar om att medvetandegöra och marknadsföra goda exempel på hur ITSM kan bidra till strukturerade leveranser genom att ta del av goda exempel på ITSM-arbeten både nationellt och globalt.
Vill du läsa mer, gå in på itSMF International (https://www.itsmfi.org/).

 

2019-09-06T14:46:26+02:00